හොලෝ බාර්

  • MOULD STEEL  HOLLOW BAR 1.2344-H13

    මෝල්ඩ් ස්ටීල් හොලෝ බාර් 1.2344-එච් 13

    අපගේ නිෂ්පාදන ගුවන් සේවා, අභ්‍යවකාශය, සංචලනය, න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය, රසායනික කර්මාන්තය, ඉලෙක්ට්‍රොනික තොරතුරු, අචයින් නිෂ්පාදනය, ඛනිජ රසායනික, මෝටර් රථ, උපකරණ සහ මීටරය, සන්නිවේදනය, ප්‍රවාහනය සහ වෛද්‍ය උපකරණ යනාදී සෑම ක්ෂේත්‍රයකම භාවිතා කර ඇත.