එච්එස්එස් චක්‍රලේඛය බ්ලේඩ්

  • HSS CIRCULAR SAW BLADES

    එච්එස්එස් චක්‍රලේඛය බ්ලේඩ්

    HSS CIRCULAR SAW BLADES TICN COATING යනු ඉහළ දෘඩතාව, අඩු fr ර්ෂණ සංගුණකය, වඩා හොඳ ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය සහ ප්‍රති-මැලියම් සහිත බහු ස්ථර ආලේපනයක් වන අතර එමඟින් කියත් තලයෙහි කියත් වේගය සහ සේවා කාලය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ හැකිය.